Fietsen for life

Ten voordele van Het Ventiel vzw

Samen met onze patiënten gaan we 4 u aan een stuk en 4 hometrainers draaiende houden.
Er kan gegokt worden op het aantal kilometers er zal gereden worden. Er worden die dag ook koekjes verkocht en ons activiteiten centrum Contact zal dingen verkopen die de mensen zelf gemaakt hebben. (sleutelhangers, kaartjes, kaarsje)
We gaan ook samen wandelen met een groep psychiatrische patiënten en het ventiel .
We organiseerden deze zomer al een "koudste dag" waarop ijsjes en infused water werd verkocht.
Er worden ook rost potten gezet .

Waarom dit goed doel?

Mensen met jong dementie krijgen vaak , bij aanvang de verkeerde diagnose en komen terecht in psychiatrische centra zoals het onze. Het is echter net voor die mensen zeer belangrijk dat ze bij de oorsprong van de ziekte de juiste medicatie krijgen! Er gaat veel kostbare tijd verloren...

Het Ventiel vzw

Jongdementie is een ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven.Veel dingen lukken niet meer, mensen raken in een sociaal isolement.Dit willen we doorbreken met Het Ventiel.Wat vroeger alleen lukte, kan nu samen met een buddy.Samen iets doen, is ook leuker.Voor wat niet meer kan, komt iets nieuws in de plaats.Nadruk ligt op wat er wél nog kan.Het sociaal isolement wordt doorbroken. Mensen met jongdementie komen weer buiten en nemen deel aan het sociale leven samen met hun buddy.Het Ventiel biedt ook groepsactiviteiten aan.Warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend en hartverwarmend. Buddy’s zijn geëngageerde vrijwilligers met een hart voor mensen met jongdementie.

Bekijk dit goed doel