Fibro cookies for life

Ten voordele van FibroRes vzw (Fibromyalgia Research vzw)

we verkopen koekjes deur aan deur voor de fibromylagie research organisatie

Waarom dit goed doel?

we worden ermee geconfronteerd in onze nabije omgeving.
Er hangt nog een groot taboe rond de naam "fibromyalgie". het begrip is nog te weinig gekend in de volksmond alsook bij de artsen.
Wij steunen de organisatie in hun werk naar verder onderzoek en hopen dat op termijn de diagnose hierbij vroeger kan gesteld worden.

FibroRes vzw (Fibromyalgia Research vzw)

Ons doel: Het uitvoeren, stimuleren en ondersteunen van onderzoek naar fibromyalgie; in het bijzonder onderzoek naar diagnosestelling, behandeling, en de socio-economische status van personen met fibromyalgie.

Fibromyalgia herkent men aan de wijdverspreide en aanhoudende pijn, die voorkomt met moeheid, slaapproblemen, concentratieproblemen en meer. Er wordt aangenomen dat het abnormaal versterken van pijnsignalen de basis is van Fibromyalgie. Desondanks blijft het gissen naar de onderliggende oorzaak, wordt nog te weinig onderzoek verricht, met als gevolg het ontbreken van een doeltreffende behandeling.

FibroRes vzw is een onafhankelijke, non-profit organisatie. Een groot deel van de Raad van Bestuur bestaat uit onderzoekers.

Bekijk dit goed doel

Video's