Femma for life

Ten voordele van Vesta vzw

Jaarlijkse tombola op het kerstfeest.
De opbrengst gaat naar een goed doel.

Waarom dit goed doel?

Omdat het een fantastische organisatie is.

Vesta vzw

Vesta vzw biedt al meer dan 40 jaar gepersonaliseerde woon- en dagondersteuning aan, aan volwassen personen met een beperking. De vorm, grootte en soort van ondersteuning krijgt vorm door overleg met iedere cliënt en zijn netwerk. Samen wordt gezocht naar persoonlijk antwoord dat past bij de specifieke en individuele vraag.

Bekijk dit goed doel