Feestweekend 50 jaar Chiro Meer

Ten voordele van Tout Bien - Okidoki VZW

Het feestweekend van 50 jaar Chiro Meer stond in teken van de verbondenheid tussen alle mensen die ooit iets met onze Chiro te maken hebben gehad: stuk voor stuk mensen met een hart voor jeugd, spel en samenzijn. Dat ook solidariteit daar een groot deel van uitmaakt, is vanzelfsprekend. Daarom kozen we ervoor de opbrengst van de festiviteiten aan een goed doel dat ons nauw aan het hart ligt te schenken.

Al snel werd duidelijk dat dat goede doel Hey hoe gaat het?, een initiatief van de vzw “Tout Bien – Okidoki”, moest worden. Die organisatie wil zelfdoding in al zijn aspecten onder de aandacht brengen en ijvert voor preventie van suïcide door jongeren in België. Met het initiatief willen de vrijwilligers het taboe doorbreken dat er heerst in onze maatschappij. Ze leggen de nadruk op het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten.

Waarom dit goed doel?

Het feestweekend van 50 jaar Chiro Meer stond in teken van de verbondenheid tussen alle mensen die ooit iets met onze Chiro te maken hebben gehad: stuk voor stuk mensen met een hart voor jeugd, spel en samenzijn. Dat ook solidariteit daar een groot deel van uitmaakt, is vanzelfsprekend. Daarom kozen we ervoor de opbrengst van de festiviteiten aan een goed doel dat ons nauw aan het hart ligt te schenken.

Al snel werd duidelijk dat dat goede doel Hey hoe gaat het?, een initiatief van de vzw “Tout Bien – Okidoki”, moest worden. Die organisatie wil zelfdoding in al zijn aspecten onder de aandacht brengen en ijvert voor preventie van suïcide door jongeren in België. Met het initiatief willen ze het taboe doorbreken dat er heerst in onze maatschappij. Ze leggen de nadruk op het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten.

Eind 2018 verkocht de werkgroep van 50 jaar Chiro Meer ook al kalenders. Die actie bracht niet minder dan €1.526 voor Hey hoe gaat het? op.

Tout Bien - Okidoki VZW

Wij willen het aantal zelfdodingen aanzienlijk terugdringen. Concreet willen we het huidige, trieste cijfer van 18,7 per 100.000 inwoners te herleiden tot lager dan de resultaten van de EU-28 (11,9 per 100.000) en zelfs van gegevens van Nederland (10,7 per 100.000). De vzw stelt vast dat er reeds veel lovenswaardige initiatieven en preventie acties zijn maar dat ze zich vrijwel allemaal concentreren op depressie. Daarom concentreren wij ons op zelfdoding bij jongeren. M.a.w. we willen een stap verder gaan dan de andere initiatieven. Vooreerst door het taboe te doorbreken dat zelfdoding nog altijd is en door zelfdoding bespreekbaar te maken. Hierin kadert een awareness campagne die de hele maatschappij aanbelangt.

Bekijk dit goed doel