Feestcomité DGZ organiseert acties voor DZG!

Ten voordele van Dierenartsen Zonder Grenzen

Het Feestcomité van DGZ organiseerde gedurende 2019 verschillende acties:
- Verkoop croque monsieurs tijdens de middagpauze in het voorjaar.
- Koekjesverkoop in november - december.
- Verkoop 'halloweensoep' in oktober.
- Verkoop hotdogs tijdens de middagpauze in december.

Waarom dit goed doel?

Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen is een Vlaamse organisatie van en voor veehouders. Voor de Warmste Week kozen wij Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) als goed doel. Niet alleen omdat zij dezelfde letters in hun afkorting hebben als ons 😊 maar vooral omdat we hetzelfde doel hebben: met gezonde dieren veilig voedsel produceren en tegelijk zorgen voor een beter leven voor dier én mens! In de Afrikaanse landen waar DZG werkt, is een geit belangrijk voor het levensonderhoud van veel families. Gezonde geiten leveren niet alleen melk en mest, ze werpen ook 1 tot 2 jongen per jaar die indien nodig kunnen worden verkocht. DZG neemt bovendien de kosten van de vaccinaties en de gezondheidszorg van de geiten een jaar lang voor haar rekening, met de hulp van lokale dierenartsen en dierenverzorgers. Door Afrikaanse families een geit te schenken, schenk je zoveel meer. Daarom steunen wij de actie “Koopeengeit.be”. Samen voor mens en dier!

Dierenartsen Zonder Grenzen

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Met gezonde dieren kunnen zij een duurzaam bestaan opbouwen, zonder honger en armoede. Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt de dierengezondheidszorg en familiale veeteelt in Afrika met opleidingen, materiaal en geneesmiddelen.

We vaccineren en verzorgen kuddes. En we helpen de bevolking om hun veeteelt en alles wat daaraan verbonden is te verbeteren. Van microkredieten, verkoop, water- en grasbeheer tot opleidingen, landbouwmateriaal en het uitdelen van dieren.

Dierenartsen Zonder Grenzen helpt kansarme veehouders in acht Afrikaanse landen: Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Mali, Niger, Oeganda, Rwanda en Tanzania.

Als de kudde ziek is, sterft het dorp.

Bekijk dit goed doel

Video's