Feel the heat @ Kinezi

Ten voordele van Het Havenhuis

Op zondag 8 december organiseren we een gezellige kerstmarkt in de voortuin van onze multidisicplinaire groepsprakijk. We verkopen er koude en warme dranken en pannenkoeken en stimuleren eigen patiënten om eventueel zelf gebak/koekjes/… te bakken om te verkopen. Jong en oud kan zich uitleven bij volksspelen, fysieke uitdagingen... met eigen inzet. Daarnaast verkopen we ook drinkbussen en T-shirts van Kinezi waarvan de winst naar De Warmste Week gaat.

Waarom dit goed doel?

Het Havenhuis is een prachtige organisatie die grote inspanningen levert om de bewoners en hun familie zo persoonlijk mogelijk te begeleiden, hoe moeilijk de verandering in hun leven ook is. Twee van onze collega's werkten nog in Het Havenhuis als kinesitherapeuten en daarom blijft dit project ons nauw aan het hart liggen. We weten dat het team zeer dankbaar is voor alle giften en ze ook zeer zinvol besteedt.

Het Havenhuis

Het Havenhuis biedt intensieve woon- en dagondersteuning voor volwassenen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze mensen werden net als u en ik gezond geboren. Zij konden genieten van het leven op vlak van familie, vrienden, studie, werk en vrije tijd, tot het noodlot hun leven op een ander spoor zette en niets nog hetzelfde bleef. Wij staan voltijds in voor de zorg en begeleiding van mensen met een ernstige zorg-afhankelijkheid zowel op fysiek, cognitief als sociaal - emotioneel gebied. vzw Het Havenhuis creëert een woon- en zorgconcept dat beantwoordt aan de noden en wensen van de bewoners en hun welzijn bevordert. Een gevarieerde dagbesteding helpt de bewoners om opnieuw zin te geven aan hun leven ondanks de opgelopen beperkingen.

Bekijk dit goed doel

Video's