Feel Good - wafels

Ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen

De leerlingen van L5/6 bakken wafels voor het goede doel!
Als leuke extra bieden we de wafels aan in een herbruikbare doos (box!) met inspirerende, “Feel good”-quotes.
Aan (w)afel!

Waarom dit goed doel?

Als basisschool staan we voor een harmonische ontwikkeling van het kind. In een ideale wereld hopen we dan ook van harte dat ieder kind kan en mag ontwikkelen tot een fantastisch mens. Alle instanties die de kinderen kunnen ondersteunen bij deze ontdekkingstocht, dragen wij een warm hart toe.

Pleegzorg West-Vlaanderen

Wist je dat er vandaag meer dan 6000 pleegkinderen en -gasten in een pleeggezin wonen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen dan een (tijdelijke) nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de groei-en ontplooiingskansen die ze nodig hebben. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren voor lange of korte tijd opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Bekijk dit goed doel