FDO bakt for life!

Ten voordele van Zwerfgoed vzw

De facultaire dienst onderwijs (FDO) van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de Universiteit Gent verkoopt dessertjes allerhande in het kader van de Warmste Week en dit ten voordele van de vzw Zwerfgoed.

Je vindt ons van 10u tot 13u in de hoofdingang van Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, 9000 Gent (aka 'De Blandijn').

Waarom dit goed doel?

Als Facultaire Dienst Onderwijs van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent ligt het welbevinden van jonge mensen ons nauw aan het hart!

Zwerfgoed vzw

Zwerfgoed biedt enerzijds alternatieve dagbesteding op een stadshoeve te Mariakerke/Gent. Samen met jongeren tussen 15 en 21 jaar, die om wat voor reden dan ook hun schoolse en/of arbeidsopleiding dienen te onderbreken, gaan we aan de slag in de moestuin of het bos, verzorgen we de dieren, knutselen we met recyclage materialen. Bedoeling is om de negatieve spiraal te doorbreken en met hervonden motivatie de draad terug op te pikken. Daarnaast huren we eveneens De Serre vlakbij, daar werken we vooral rond natuurbeleving, gezonde voeding, permacultuur,... met mensen die ofwel niet meer geschikt zijn voor reguliere arbeid of eerder onregelmatige vrijwilligers uit de buurt. Naast onze reguliere werking stellen we beide locaties ook ter beschikking voor buren, sympathisanten, verenigingen, groepen om zodoende op concrete wijze de zorg te helpen vermaatschappelijken. Niet onbelangrijk, Zwerfgoed op zich is een vrijwilligersorganisatie die zijn werking financiert met giften en sponsoring.

Bekijk dit goed doel