Fazant for live

Ten voordele van BORN IN AFRICA

's Morgens lopen en nadien fazant eten

Waarom dit goed doel?

Mooi project

BORN IN AFRICA

BIA wil kansarme kinderen uit de sloppenwijken rond Plettenberg Bay in Zuid-Afrika kansen bieden om uit de (kans)armoede te geraken. BIA telt ruim 400 peetkinderen die door hun peetouders in België en andere landen financieel gesteund worden. Sinds enkele jaren stromen studenten, die succesvol het BIA-basisprogramma doorlopen hebben, door naar hogescholen en universiteiten. Onvermogend als ze zelf zijn, draagt BIA voor deze potentials alle kosten van inschrijving, logement, eten, uitrusting en vervoer. Om het hiervoor opgerichte Studiebeursfonds te spijzen haalt BIA bijkomende financiële middelen op bij services clubs, scholen, bedrijven en via vrijwillige donaties. Vrije giften en steunacties zijn dan ook meer dan welkom.

Bekijk dit goed doel