Fantastisch ruikende Hyacinten te koop

Ten voordele van Wij Blij

Iedereen kan bij ons een hyacint kopen. Je huis gaat er niet alleen goed door ruiken, maar je steunt hiermee ook een (zeer) goed doel

Waarom dit goed doel?

vzw Wij Blij is een privé ouderinitiatief dat opgericht werd door fantastische mensen. De jongeren voelen zich heel gelukkig en geborgen in de huiselijke sfeer.wanneer je je als jongere goed in je vel voelt, dan sta je open om heel veel bij te leren. Doe zo verder vzw Wij Blij !!!!

Wij Blij

vzw Wij Blij zorgt voor een kwaliteitsvolle dagwerking voor jongeren met een mentale beperking en autisme. De werking streeft naar een maximale zelfredzaamheid en zelfontplooiing van de deelnemers. Er wordt niet uitgegaan van hun beperking, maar van hun kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

Bekijk dit goed doel