Fantasstische KOEK

Ten voordele van FantASStisch vzw

Koekjesdozen van Jules Destroopere voor het goede doel!

Waarom dit goed doel?

Wij zijn de vereniging zelf en hebben deze centjes hard nodig :)

FantASStisch vzw

FantASStisch is een vereniging inzet op 4 peilers met als doelgroep kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme en een (rand)normale- tot hoogbegaafdheid én hun netwerk.

PEILER 1 = vrije tijd: We organiseren meermaals per jaar kampen, weekends en daguitstappen. Dit steeds in een fijn kader en met professionele en ervaren begeleiding.

PEILER 2 = verbinden: We organiseren activiteiten om personen met autisme in contact te brengen met anderen, te activeren in de inclusieve maatschappij en zetten in op ouderbetrokkenheid.

PEILER 3 = leren: We organiseren leermomenten voor personen met autisme om actief in te zetten op een andere informatieverwerkingsstijl en het aanleren van bepaalde vaardigheden.

PEILER 4 = vormen: we organiseren vormingen m.b.t. tot autisme zoals 'autisme en gamen' en autisme in het gezin'

Bekijk dit goed doel