Faits d’Hiver: Brecht Evens meets James Ensor @ Academie Kortrijk

Ten voordele van Wit.h

Kom naar de gezellige, winterse happening van de Academie Kortrijk op vrijdagavond 13 december vanaf 18.00 uur en op zaterdag 14 december van 10 uur tot 17 uur op het Overbekeplein. Koop de ‘cool’kastmagneten van onze studenten, laat een portret maken in Ensoriaanse sferen of laat je fotograferen tijdens een op Brecht Evens bezielde glow in the dark fotoshoot. Op vrijdagavond kun je in deze fijne setting genieten van live muziek en een drankje. De opbrengst gaat integraal naar vzw Wit.h..

Waarom dit goed doel?

Wit.h wil mensen met een beperking helpen die zichzelf als kunstenaar willen emanciperen in de samenleving. Om dit te bereiken, zorgt Wit.h voor een parcours op maat met behulp van professionele kunstenaars. Zo draagt de organisatie haar steentje bij aan een inclusieve culturele samenleving. Als academie staan wij volledig achter deze filosofie. Een doel dat ons inspireert omdat het over Kunst gaat, en omdat het hier gebeurt, in Kortrijk. Vandaar dat wij graag onze steun verlenen aan Wit.h .

Wit.h

Wit.h is actief gericht op de emancipatie van mensen met een beperking.
Wit.h erkent beperkingen als inherent aan het menselijk leven in al zijn diversiteit en handelt uit respect voor ieders eigenheid als persoon.
Wit.h vestigt de aandacht ook op welzijn en geluk en toont hoop in het leven met een beperking.
Wit.h balanceert op de verbinding tussen esthetiek, politiek en ethiek.

In het bijzonder draagt Wit.h bij aan de voorwaarden voor de inclusie van kunstenaars met een beperking.
Hiervoor nodigt Wit.h personen met een beperking uit, die zich als kunstenaars wensen te ontwikkelen en profileren, en meestappen in een inclusieve culturele context.

Wit.h ontwikkelt een artistieke expeditie, waarin samenwerken centraal staat, een thema uitgewerkt wordt met een maximale betrokkenheid van de kunstenaars en experten op alle terreinen.

Het werkproces wordt op regelmatige basis gerapporteerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Bekijk dit goed doel