Faire & eco accessoires voor Wolk in mijn hoofd

Ten voordele van Karus vzw campus Gent

10 % van de verkoopprijs van de accessoires die worden verkocht van 3 tot 23 december gaat naar Wolk in mijn hoofd (via Karus vzw).

Waarom dit goed doel?

Vele nieuwe mama's leven niet op een roze wolk maar het taboe is veel te groot om erover te praten. Nadat een vriendin een postnatale depressie heeft gehad en we gezien hebben hoe zo'n moeder-kindcentrum te werk gaat, beseffen we eens te meer hoe belangrijk deze zijn en hoe dringend het taboe doorbroken moet worden.

Karus vzw campus Gent

Centrum Moeder en Baby biedt behandeling voor moeders met psychische problemen rondom de bevalling zoals een postnatale of perinatale depressie. Samen met het Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid (samenwerking met oa UZ Gent) zetten we in op sensibilisering, opleiding, preventie, wetenschappelijk onderzoek en innovatieve samenwerking. Onderzoek leert ons dat tussen de 10-20% van alle bevallen moeders in het eerste jaar na bevalling een depressie ontwikkelen. Slechts 10% krijgt adequate behandeling. Dit MOET beter! Met de middelen van de acties in 2018 hebben we een sensibiliseringsfilmpje en -website opgezet die half augustus 2019 gelanceerd werd: www.wolkinmijnhoofd.be Ook de nieuwe vzw met dezelfde naam ziet in het najaar het levenslicht. Voorlopig werken we nog onder deze vzw verder.

Bekijk dit goed doel