Fabric 39 open voor buddywerking ATK

Ten voordele van ArmenTeKort vzw

Tijdens de ambachtenmarkt in Centers in Engelselei stoffeeratelier open met drankje ten voordele van ATK, ook Buddywerking uitleggen!
In de buddywerking ben ik zelf al meer dan 5 jaar actief als vrijwilliger.
De bedoeling van de buddywerking is om in eigen kracht terug te ontdekken en terug actief deel te nemen aan de maatschappij.

Waarom dit goed doel?

Tijden de Ambachtenmarkt in Engelselei te Borgerhout, mijn stoffeeratelier Fabric 39 openstellen en drankje aanbieden ten voordele van ArmenTekort

ArmenTeKort vzw

ArmenTeKort wil kansarmoede op grote schaal effectief bestrijden en – uiteindelijk – overwinnen. En zit hierbij in op een buddywerking.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van de werking van ArmenTeKort. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Door een verbinding in vertrouwen en gelijkwaardigheid ontdekken beiden verborgen krachten en bouwt de kanszoekende buddy zelfvertrouwen op. Ze worden elkaars supporter. Ieder buddytraject duurt twee jaar. Gedurende die twee jaar zien of horen deze buddy’s elkaar bijna wekelijks. Door deze frequente contacten ontwikkelt de kanszoekende buddy, vanuit een versterkte eigenwaarde, het vermogen maar vooral de durf om te dromen en te vertrouwen op een andere toekomst.

Naar een samenleving zonder kansarmoede.
Met één klik. Tussen twee mensen.

Bekijk dit goed doel