Eye Candy

Ten voordele van Brailleliga vzw

Cultuurcentrum Lokeren werkt met een klein hecht team van collega's.
Sinds enige tijd heeft onze collega lichttechnieker glaucoom. Dit is een progressief gezichtsverlies dat blijvend en onomkeerbaar is. Deze ziekte heeft blindheid tot gevolg. Om onze warme steun uit te drukken, kozen wij als naaste collega's de Brailleliga vzw als ons goede doel.

Waarom dit goed doel?

Cultuurcentrum Lokeren stelt een mix van een 15-tal enthousiaste collega's te werk. Onder hen, is Rudi, een geluids-en lichttechnieker. Jammer genoeg heeft hij glaucoom en weet hij dat hij op termijn ook helemaal blind zal worden. Om hem als hechte collega's een hart onder de riem te steken en om gewoon ons steentje bij te dragen aan de gemeenschap, hebben wij ervoor gekozen om ook een Goede Doel-actie op te zetten. Met zijn goedkeuring kozen wij in de lijn van wat dichtst bij ons ligt, De Brailleliga vzw.

Brailleliga vzw

De Brailleliga vzw werd in 1920 gesticht ten voordele van blinde en slechtziende personen. Ze biedt over het hele land gratis dienstverlening aan. Vandaag doen meer dan 15.000 personen van alle leeftijden beroep op deze diensten om hun zelfstandigheid, integratie en ontwikkeling te verbeteren. Ze kunnen terecht bij onder andere de Sociale dienst, de Dienst vrijetijd, de Dienst begeleiding en hulp in het dagelijkse leven. Ook voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling hebben we specialisten in huis. Daarnaast biedt de Brailleshop tal van technologische hulpmiddelen aan. Bovendien organiseert de Brailleliga preventie- en sensibiliseringscampagnes en ondersteunt ze jaarlijks onderzoeksprojecten in de oogheelkunde.

Bekijk dit goed doel