Exclusieve banners Lokerse Feesten

Ten voordele van Ontmoetingshuis De Moazoart

Jaarlijkse veiling met de beeltenissen van de headliners van de Lokerse Feesten 2019 in het kader van De Warmste Week. De opbrengst wordt evenredig verdeeld over de Lokerse goede doelen: Alderande, Honingraat, De Moazoart en Villa Vief. De hoogste bieder op zaterdag 30 november om 23u59m59s krijgt de banner!

Waarom dit goed doel?

Een Lokers goed doel met een hart!

Ontmoetingshuis De Moazoart

Een moazoart of meikever staat symbool voor de verbondenheid tussen ouders en kind, onbezorgde kinderjaren en machtsoverdracht.

Sinds juli 2010 komen maatschappelijk kwetsbare groepen samen in De Moazoart voor een aanbod van ontmoeting, vrije tijd, vorming, hulpverlening en belangenbehartiging. Door middel van dit aanbod werken we aan de maatschappelijke participatie zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.

Ga ook jij samen met ons de strijd aan tegen armoede en sociale uitsluiting?

Bekijk dit goed doel