Eva Gala Night - champagneactie

Ten voordele van Huis van het Kind Leuven

De bouwsector wordt vaak bestempeld als een mannenwereld hoewel er ook heel wat vrouwen actief zijn. De Eva Gala Night, een initiatief van de jonge ondernemers uit Vlaams-Brabant, brengt hulde aan deze vrouwen tijdens een feestelijke avond. Heel wat van onze jonge ondernemers hebben ook een jong gezin en omdat zij het hart op de juiste plaats dragen willen zij graag andere jonge gezinnen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug geven. Tijdens de Eva Gala Night zullen zij een verkoop van champagne organiseren waarbij de winst integraal naar het Huis van het Kind in Leuven gaat.

Waarom dit goed doel?

De Jonge Ondernemers uit Vlaams-Brabant kiezen voor een lokaal initiatief waarbij zowel het kind als het gezin centraal staan en ondersteunen graag de werking die zich richt op de zwakkeren in onze samenleving om hen zo extra kansen te bieden.

Huis van het Kind Leuven

Huis van het Kind Leuven werkt aan een laagdrempelig ondersteuningsaanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.
Eén project is Kirikou. Kirikou wil zorgen tijdens zwangerschap en ouderschap wegnemen door baby- en kindermateriaal dat via burgers en bedrijven wordt ingezameld, te verdelen over kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Vrijwilligers zorgen voor de verwerking van het materiaal. Het materiaal wordt gratis verdeeld onder de kwetsbare gezinnen via Leuvense partnerorganisaties die deze gezinnen reeds begeleiden en vertrouwde gezichten vormen.
Andere projecten zijn spel- en ontmoetingsplekken, coaching voor kwetsbare aanstaande moeders, een spelotheek, ....

Bekijk dit goed doel