ETION-aftelkwis 2

Ten voordele van Ouders voor Inclusie

3 weken lang gaan we via een dagelijkse vraag op zoek naar een woord; met snelle en juiste antwoorden verdienen e medewerkers punten en euro's voor het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Er is een perssonlijke link met een ETION-medewerker

Ouders voor Inclusie

Ouders voor Inclusie is een vereniging van en voor ouders van een kind/jongere met een beperking die kiezen voor inclusie, zowel op school, als in vrije tijd, arbeid, wonen en ...leven.
We willen inclusie in al deze domeinen verdedigen als een RECHT voor alle kinderen. Daarom ondersteunen we, o.a. via ons Steunpunt voor Inclusie, vooral de ouders en de jongere zelf tijdens het inclusietraject, organiseren wij een jaarlijkse Inclusiedag waarop ouders en kinderen elkaar ontmoeten, werken wij beleidsmatig en werken we ook aan sensibilisering.

Bekijk dit goed doel