ETION-aftelkwis 1

Ten voordele van Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

3 weken lang gaan we via een dagelijkse vraag op zoek naar een woord; met snelle en juiste antwoorden verdienen e medewerkers punten en euro's voor het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Er is een persoonlijke link met een ETION-medewerker

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

- Informeren van de bevolking over levenseindemogelijkheden en palliatieve zorg.
- Artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en alle andere hulpverleners ondersteunen met advies, kennis en kunde om de laatste levensweken en -dagen van een ongeneeslijke zieke thuis inclusief het sterven mogelijk te maken.
- Ondersteunen van de zieke en zijn familie bij het afscheid, het rouwproces. Hierbij bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.
- Wij hebben een sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking.
- Samenwerken met zoveel mogelijk zorgpartners in het Antwerpse.
- Palliatieve zorg is een humaan recht en zit tegelijk nog teveel en onnodig in een taboesfeer in onze maatschappij. Dit pakken wij aan...

Bekijk dit goed doel