Escape Room

Ten voordele van Broederlijk Delen

De tent is dankzij de medewerking van KSA-Zomergem op de Middenschool opgezet. De klassen 2H en 2I organiseerden de Escape Room. Tijdens elke middagpauze konden groepjes van 6 leerlingen tegen betaling de Escape Room binnengaan. Ze moesten door het oplossen van raadsels en puzzels binnen de 20 minuten een uitweg zien te vinden.

Waarom dit goed doel?

Een oud-leerling van onze Middenschool, Brecht Herteleer, is al vaak voor Broederlijk Delen naar partnerlanden gereisd en hiermee in de media gekomen (vrt - Iedereen Beroemd). Hij is uitgebreid komen vertellen op school over een project in Burkina Faso, waar hij een bioboerderij heeft helpen opstarten voor de plaatselijke bevolking.

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er miljoenen mensen in armoede. Delen en herverdelen. Daarin zit voor ons de oplossing.

In onze 13 partnerlanden investeren we in de plannen van de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid. Bij de Belgische en Europese overheid pleiten we voor een rechtvaardig beleid in het Zuiden. We informeren en sensibiliseren Vlaanderen en Brussel over de oorzaken van ongelijkheid en armoede. Samen met duizenden vrijwilligers voeren we actie. En we stimuleren mensen om na te denken over hun manier van leven: welke impact heeft die op onze wereld? Zo roepen we op tot concrete solidariteit.

http://www.broederlijkdelen.be/nl/organiseer

Bekijk dit goed doel