ERA IMMO TOYE voor LEVEDALE

Ten voordele van Levedale vzw

Wij verkopen ERA chocolaatjes en de opbrengst gaat integraal naar LEVEDALE vzw.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn een vastgoedkantoor in Grimbergen en Meise en willen ons steentje bijdragen voor Levedale vzw.

Levedale vzw

vzw Levedale maakt deel uit van de sector van de voorzieningen en diensten voor mensen met een beperking.
Meer specifiek zijn wij een woon- en dienstverleningscentrum voor volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking. Het is een bewust kleinschalig initiatief met een regionaal karakter, met vestigingen in Meise, Merchtem, Grimbergen en Londerzeel.
De bewoners en cliënten worden ondersteund vanuit een emancipatorische manier van denken en werken. Wij gaan er van uit dat elke persoon met een beperking en volwaardige medeburger van de samenleving is. Onze bewoners en cliënten krijgen de mogelijkheid om vorm en inhoud aan hun leven te geven, rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau en draagkracht.

Bekijk dit goed doel