ERA IMMO TOYE voor EIGEN THUIS

Ten voordele van Eigen Thuis

Wij verkopen chocolaatjes en de opbrengst gaat integraal naar EIGEN THUIS.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn een vastgoedkantoor in Grimbergen en willen ons steentje bijdragen voor Eigen Thuis te steunen want met hun nieuwbouw in zicht hebben zij dit hard nodig.

Eigen Thuis

De organisatie van vzw Eigen Thuis is erkend door het Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. De doelgroep waar wij ondersteuning aan bieden zijn personen met een fysieke beperking.
In de woonvoorzieningen wonen bewoners in een individuele studio. Via een oproepsysteem kunnen zij 24 op 24 u beroep doen op ADL-assistenten. Via dagondersteuning bieden wij zowel voor bewoners van de woonvoorziening als personen die thuis wonen op maat een zinvolle dagbesteding.

Vandaag staan we voor de uitdaging van een nieuwbouw waarin we maximaal onze waarden willen realiseren.

Bekijk dit goed doel