ERA chocolaatjes - ERA Wonen

Ten voordele van TEJO Antwerpen

Als grootste vastgoedkantoor binnen het Vlaamse vastgoednetwerk ERA, zetten wij graag onze schouders onder deze solidariteitscampagne.

Het ERA Wonen Team zal lekkere ERA-chocolaatjes verkopen aan €5/doosje ten voordele van de oprichting van het nieuw TEJO huis te Sint-Niklaas.

Kom gerust binnen in ons kantoor te Sint-Niklaas of volg onze sociale media kanalen en blijf op de hoogte over onze acties.

Waarom dit goed doel?

In het kader van de Warmste Week steunen wij graag de oprichting van het nieuw TEJO huis te Sint-Niklaas omdat wij het belangrijk vinden dat onze jongeren een plaats hebben waar ze terecht kunnen. Waar ze kunnen praten, lachen, wenen en bovenal groeien. Onze jongeren zijn de toekomst van deze samenleving dus dragen we graag ons steentje bij om ervoor te zorgen dat ze alle hulp, kansen en begeleiding krijgen om op die manier het meeste uit het leven te halen. Het mooie en belangrijke werk die de therapeuten bij TEJO verrichten kunnen wij enkel maar aanmoedigen.

TEJO Antwerpen

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

Bekijk dit goed doel