ERA chocolaatjes - ERA VANDILLE

Ten voordele van CAW Zuid-West-Vlaanderen

Als vastgoedkantoor binnen het grootste Vlaamse vastgoednetwerk ERA, vinden ook wij het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan deze mooie solidariteitscampagne binnen Vlaanderen.
In het kader van de Warmste Week zetten wij onze schouders onder het project van het CAW Zuid-West-Vlaanderen. Deze organisatie zorgt regionaal voor de opvang van daklozen, armen, mensen met problemen.
Aangezien wij als vastgoedmakelaar dagelijks zien hoe sommige mensen zich in heel moeilijke situaties bevinden en wij niet altijd een dak boven hun hoofd kunnen garanderen, willen ook wij ons goede hart tonen en ook voor deze mensen een oplossing zoeken.

Waarom dit goed doel?

Ons hele team is dagelijks bezig met vastgoed zonder stil te staan bij het feit dat het niet voor iedereen even vanzelfsprekend is om een dak boven het hoofd te hebben. Daarom willen wij ons graag inzetten om het nieuwe opvangcentrum voor dak- en thuislozen om te toveren tot een warm nest.

CAW Zuid-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie dicht bij mensen. Iedereen kan met om het even welke welzijnsvraag bij ons terecht. We geven informatie, advies, ondersteuning, opvang en begeleiding. Voor de editie 2019 zoeken we vooral steun voor de twee volgende projecten:
1. Katrol organiseert huiswerkbegeleiding bij kwetsbare gezinnen aan huis in Kortrijk en Menen. Met K@trol digitaal krijgen deze gezinnen een laptop ter beschikking. Steeds meer scholen verwachten dat leerlingen toegang hebben tot een computer en internet. Vrijwilligers zorgen voor ondersteuning in het gebruik voor huiswerk, toegang tot digitale schoolplatformen, internet.. We organiseren ook vormingen voor ouders en zorgen voor toeleiding naar lokale partners voor ondersteuning (bv. bibliotheek).
2. Ons opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de Blekersstraat willen we vernieuwen en aanpassen aan de huidige comforteisen. We willen 18 studio’s realiseren voor alleenstaanden, koppels of gezinnen in woonnood.

Bekijk dit goed doel