ERA Chocolaatjes Becue

Ten voordele van CAW Zuid-West-Vlaanderen

Aan de hand van een enthousiaste verkoop van ERA chocolaatjes zamelen wij geld in voor ons goede doel. Wij gaan hiervoor de straat op.

Waarom dit goed doel?

Ons hele team is dagelijks bezig met vastgoed zonder stil te staan bij het feit dat het niet voor iedereen even vanzelfsprekend is om een dak boven het hoofd te hebben. Daarom willen wij ons graag inzetten om het nieuwe opvangcentrum voor dak- en thuislozen om te toveren tot een warm nest.

CAW Zuid-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie dicht bij mensen. Iedereen kan met om het even welke welzijnsvraag bij ons terecht. We geven informatie, advies, ondersteuning, opvang en begeleiding. Voor de editie 2019 zoeken we vooral steun voor de twee volgende projecten:
1. Katrol organiseert huiswerkbegeleiding bij kwetsbare gezinnen aan huis in Kortrijk en Menen. Met K@trol digitaal krijgen deze gezinnen een laptop ter beschikking. Steeds meer scholen verwachten dat leerlingen toegang hebben tot een computer en internet. Vrijwilligers zorgen voor ondersteuning in het gebruik voor huiswerk, toegang tot digitale schoolplatformen, internet.. We organiseren ook vormingen voor ouders en zorgen voor toeleiding naar lokale partners voor ondersteuning (bv. bibliotheek).
2. Ons opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de Blekersstraat willen we vernieuwen en aanpassen aan de huidige comforteisen. We willen 18 studio’s realiseren voor alleenstaanden, koppels of gezinnen in woonnood.

Bekijk dit goed doel

Video's