Empty Shop Izegem

Ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen

Via flyers, sociale media bereiken we verenigingen en het grote publiek met onze aktie. Mensen kunnen hun spullen die ze afstaan aan ons afgeven.
We verzamelen deze tijdens het weekend van 15, 16 en 17 november.
Het weekend van 22, 23 en 24 november vindt de verkoop plaats in de pop-upwinkel in de Marktstraat te Izegem.

Waarom dit goed doel?

Wij willen met onze vereniging een duwtje geven aan gezinnen die een toekomst willen geven aan kinderen.

Pleegzorg West-Vlaanderen

Wist je dat er vandaag meer dan 6000 pleegkinderen en -gasten in een pleeggezin wonen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen dan een (tijdelijke) nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de groei-en ontplooiingskansen die ze nodig hebben. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren voor lange of korte tijd opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Bekijk dit goed doel