Empty shop

Ten voordele van Oostrem vzw

De popup tweedehandswinkel voor kleding en accessoires zal voor de tweede keer doorgaan. We hebben 1 weekend op verschillende plaatsen in Herent tweedehandskleding en accessoires ingezameld. Deze verkopen we tijdens het weekend van 6-7-8/12. Er is randanimatie en een styliste die advies komt geven. Het geld dat we verdienen met de verkoop gaat naar Oostrem en Tejo Leuven.

Waarom dit goed doel?

Wij zetten ons in voor Oostrem omwille van de doelgroep die zij begeleiden. Oostrem doet dit op verschillende manieren en verdienen een steuntje in de rug om dit te blijven doen.

Oostrem vzw

Oostrem begeleidt volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige handicap. Deze personen kunnen bijkomende problemen (vb. sociaal-emotioneel, sensorisch, medisch...) vertonen. Binnen deze doelgroepen heeft Oostrem aandacht voor de meest zorgbehoevenden. Oostrem wil aan deze personen dagbesteding en indien gewenst ook woongelegenheid bieden. Dit betekent op het gebied van dagbesteding het aanbieden van opvang en sfeerbegeleiding, arbeids-, bezigheids- of ervaringsgerichte activiteiten.
Op het gebied van wonen betekent dit dat Oostrem een integrale woonvoorziening is, waar gespecialiseerde begeleiding geboden wordt in een aangepaste infrastructuur

Bekijk dit goed doel