Empty Shop

Ten voordele van Refu Interim

We vullen een leeg pand met geschonken merkkledij
en de opbrengst schenken we aan het goed doel, een
vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de integratie
van nieuwkomers.

Waarom dit goed doel?

Het Kringloopcentrum Z.W.VL. geeft kansen aan mensen die de weg naar de reguliere arbeidsmarkt moeilijk vinden. We bieden kansen aan nieuwkomers. Refu Interim leunt heel dicht aan bij onze organisatie.

Refu Interim

Refu Interim wil de sociale en professionele zelfredzaamheid van nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen en andere groepen van met een recente migratie-ervaring) bevorderen. We steunen hen in hun traject naar werk en geven een duw in de rug bij het uitbouwen van een sociaal netwerk. Dit doen we door voor hen een vrijwilligersengagement te zoeken binnen de brede sociale, culturele en vrijetijdssector. Omdat het flexibel en plezant is, en je kansen krijgt om mensen te ontmoeten, taal te oefenen en professionele skills op te doen. Refu Interim is geen echt interimkantoor maar investeert vooral tijd en middelen in een persoonlijk contact. Mensen en organisaties die elkaar anders misschien niet zouden vinden, brengen we samen via vrijwilligerswerk. We zoeken een engagement op maat gebaseerd op talenten, ambities en skills. Een engagement dat niet alleen de nieuwkomers, maar ook de partnerorganisaties ten goede komt.

Bekijk dit goed doel