Elvis Leeft! VI

Ten voordele van Steevliet vzw

huiskameroptreden voor 65 man/vrouw

Waarom dit goed doel?

persoonlijke kennis

Steevliet vzw

Steevliet vzw Steevliet vzw is een organisatie die hulpverlening organiseert vanuit 3 vestigingsplaatsen Melle, Destelbergen en Sint Maria Oudenhove. Wij organiseren hulpverlening gericht naar kinderen, jongeren en hun context die zich in een kwetsbare situatie bevinden.
Naast het bieden van contextbegeleiding(begeleiding van allen die betrokken zijn op de kinderen / jongeren) wordt naargelang de noodzaak verblijf voor kinderen en jongeren aangeboden in de verschillende leefgroepen. Wij vertrekken vanuit de krachten en de mogelijkheden van de kinderen, jongeren hun context en gaan aan de slag vanuit hun noden. We benaderen hen als volwaardige partners op een positieve en zorgzame wijze. Uitgaande van de hulpvraag trachten we via dialoog te komen tot een verbindend en haalbaar hulpverleningstraject.
De opbrengst die vanuit dit project wordt gegenereerd gaat steeds integraal naar sport –en spelactiviteiten.

Bekijk dit goed doel