Els-smiley vzw

Ten voordele van Els-smiley vzw

Langdurige zieke kinderen ondersteuning bieden zodat zij het contact met de buitenwereld niet verliezen.
Uitlenen van laptops, Ipads ed.

Waarom dit goed doel?

Om langdurige zieke kinderen ondersteuning te bieden.

Els-smiley vzw

Algemeen
Els-smiley vzw onderneemt activiteiten die bijdragen tot het bevorderen van de communicatiemogelijkheden van langdurig zieke kinderen. Els-smiley vzw tracht deze doelstelling te concretiseren door:
-Aankoop laptops
-Samenkomst te organiseren
-Prikprijsjes schenken op kinderafdelingen

Bekijk dit goed doel