Elk kind verdiend een warm nest

Ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen

Optreden met erna warmste fuif. Op de kerstmarkt worden inschool zelf gemaakte wafeltje verkocht op 19 december

Waarom dit goed doel?

Omdat we zelf pleegouder zijn en zo ook hopen dat pleegzorg meer in de spotlights komt zo dat die kleine 1000 kinderen die nog wachten op een gezin ook een warm nest krijgen

Pleegzorg West-Vlaanderen

Wist je dat er vandaag meer dan 6000 pleegkinderen en -gasten in een pleeggezin wonen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen dan een (tijdelijke) nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de groei-en ontplooiingskansen die ze nodig hebben. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren voor lange of korte tijd opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Bekijk dit goed doel