Elise voor Pepe

Ten voordele van STOP DARMKANKER

Mijn dochter Elise maakt oorbellen voor Stop Darmkanker omdat mijn vader in juni aan deze ziekte is overleden. We proberen deze organisatie op verschillende manieren te ondersteunen omdat zij werken aan preventie en behandeling/ondersteuning van mensen met deze ziekte.

Waarom dit goed doel?

Omdat mijn vader in juni aan darmkanker is overleden. We willen graag helpen aan preventie en behandeling van deze ziekte. Mijn dochter Elise maakt zelf oorbellen en verkoopt die voor dit goede doel.

STOP DARMKANKER

Informatie en voorlichting zijn cruciaal in de strijd tegen darmkanker. De vzw Stop Darmkanker tracht door acties, campagnes, lezingen, etc., het brede publiek in te lichten over een ziekte waarmee 1 op 20 Vlamingen geconfronteerd wordt. Deze ziekte kan vroegtijdig worden opgespoord door een eenvoudige test van de stoelgang.
Meer acties en meer informatie moeten leiden tot :
- minder sterfte door darmkanker
- minder leed door darmkanker
- minder kosten door darmkanker

Bekijk dit goed doel