Eigenhandgemaakt

Ten voordele van Inzicht vzw - Eerste Hulp Bij Autisme

3 vriendinnen en enkele sympathisanten maakten doorheen het jaar handgemaakte stukken die via fb verkocht worden. Alles werd gehaakt, genaaid of gebreid.

Waarom dit goed doel?

Omdat het zeer waardevol is een steun te hebben, wanneer je pas in contact komt met de diagnose van autisme. Je weg in het zorglandschap vinden, is zeer moeilijk. Dit initiatief kan hierin een mooie rol spelen en willen we daarom van harte een duwtje in de rug geven.

Inzicht vzw - Eerste Hulp Bij Autisme

Ouders, partners van of personen met een recente diagnose ‘autismespectrumstoornis' kunnen gratis Eerste Hulp Bij Autisme aanvragen. Eerste Hulp Bij Autisme bestaat uit een gratis coachingsgesprek en een EHBA-kit met info, literatuur, hulpmiddelen rond autisme.
Op deze manier willen we bijdragen om deze mensen sneller het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. Een diagnose is vaak een eerste stap in de verklaring van bepaald moeilijk verstaanbaar, gedrag, maar weten wat je er aan kan doen, is vaak de grote nood van mensen. Momenteel is het voor deze mensen niet eenvoudig in de zorg hun weg te vinden en botst men nog vaak op hele lange wachtlijsten.
Met Eerste Hulp Bij Autisme creëren we voor vele gezinnen sneller meer inzicht en mogelijkheden om de persoon met autisme bij te staan en maken we de situatie van de jarenlange wachtlijsten op hulp en ondersteuning wat draaglijker.

Bekijk dit goed doel