Eigen Thuis

Ten voordele van Eigen Thuis

De actie wordt nog ontworpen op dit moment

Waarom dit goed doel?

De leerlingen van 3ORb van ZAVO kozen dit goede doel omdat dit dicht bij hun leefwereld ligt

Eigen Thuis

De organisatie van vzw Eigen Thuis is erkend door het Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. De doelgroep waar wij ondersteuning aan bieden zijn personen met een fysieke beperking.
In de woonvoorzieningen wonen bewoners in een individuele studio. Via een oproepsysteem kunnen zij 24 op 24 u beroep doen op ADL-assistenten. Via dagondersteuning bieden wij zowel voor bewoners van de woonvoorziening als personen die thuis wonen op maat een zinvolle dagbesteding.

Vandaag staan we voor de uitdaging van een nieuwbouw waarin we maximaal onze waarden willen realiseren.

Bekijk dit goed doel