Effectfeest

Ten voordele van Boothuis vzw

Tijdens het feest worden gebakjes en drankjes verkocht ten voordele van het Boothuis.

Waarom dit goed doel?

Ze bieden ondersteuning aan kwetsbare jongeren in onze regio. Wij zien hen soms aan het werk en zijn onder de indruk van het engagement van de begeleiding, alsook de gedrevenheid van de jongeren zelf. Vandaar dat wij hen graag steunen als goed doel binnen de warmste week.

Boothuis vzw

Wat doet vzw Boothuis?
° Onderdeel van de werking van vzw Ajko in Kortrijk
° Een vrijetijdswerking voor en door maatschappelijk kwetsbare jongeren.
° Jongeren krijgen en nemen verantwoordelijkheden in de werking.
° Begeleid door een professionele jeugdwerker, Hanne Berghman.
° Bijzonder aan de werking is dat de werking van Boothuis doorgaat op een binnenvaartschip, de Wencisa

Voor wie?
Alle jongeren tussen 14 en 25 jaar, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren, die drempels ondervinden in de stap zetten naar het reguliere jeugdwerk.

Bekijk dit goed doel