EETOILE for Life

Ten voordele van De Ouders

VZW De Ouders verenigt ouders van " bijzondere" kinderen. Via het oudernetwerk komen ouders niet alleen met elkaar in contact om interessante tips uit te wisselen in hun vaak moeilijke zoektocht, maar vinden ze ook steun en begrip bij elkaar. Elke ouder met een kind met een beperking, weet hoe belangrijk en waardevol dit kan zijn. Zowel de mensen die zich engageren voor VZW De Ouders als de doelgroep van de VZW verdienen extra steun, jullie steun!
Via Eetoile for life willen we deze waardevolle organisatie extra steun bieden, dit door aan onze klanten in Eetoile dubbele punten op hun Joyn-spaarkaart te geven, telkens wanneer ze een minimum-donatie van 2€ geven.

Waarom dit goed doel?

We hebben zelf een zoon van 9 jaar met een beperking. VZW De Ouders kan alle steun gebruiken om de ouders EN de kinderen op zoveel mogelijk manieren te helpen. De vrijwilligers die zich inzetten voor de VZW, hebben zelf een kind met een beperking en vinden toch nog de tijd/moed om zich hiervoor in te zetten. Alleen maar respect hiervoor!

De Ouders

Vzw De Ouders is een vzw van ouders van kinderen met een beperking die online in Vlaanderen alle ouders van kinderen met een beperking verbindt. Ouders missen vaak informatie rond hun kind. Het draait soms gewoon om het uitwisselen van praktische informatie. Ouders van kinderen met een beperking zijn ervaringsdeskundigen maar leven nu al te vaak op een eiland. Door ouders online te verbinden, wordt heel wat praktische info uitgewisseld. Info die een wereld van verschil maakt. Daarnaast vormen ouders zo een steun voor elkaar. We organiseren ook ontmoetingsmomenten waarbij ouders informatie uitwisselen. Dankzij onze fondsenwerving kunnen we de gezinnen een ontspannend ontmoetingsmoment aanbieden. Elk gezin krijgt die dag ook een persoonlijk assistent die het bijzonder kind begeleidt. Zo krijgen de gezinnen maximaal de kans om met elkaar in dialoog te gaan. Danzij de fondsenwerving bouwen we ook verder onze organisatie uit.

Bekijk dit goed doel