een Zwinhart voor dieren in nood

Ten voordele van Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Beernem

Enerzijds willen we onze diensten aanbieden als vrijwilliger in het VOC te Beernem. Anderzijds willen we letterlijk een duit in het zakje doen. Er komt onder andere een collectebus aan het onthaal van het Zwin Natuur Park.

Waarom dit goed doel?

Elk dierenleven telt! Het VOC geeft kansen aan vogels en wilde dieren die (vaak door toedoen van de mens) verzwakt, verweesd of gewond zijn geraakt. Zo helpen ze jaarlijks honderden dieren erbovenop. De werking draait grotendeels op vrijwilligers. Daarom verdient het VOC niet alleen een grote pluim, maar ook daadwerkelijke steun.

Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Beernem

Het VOC Beernem vangt jaarlijks zo’n 3000 wilde vogels en zoogdieren op met als doel ze terug vrij te laten in de natuur. Naast het rehabiliteren van deze hulpbehoevende dieren willen wij ook een meerwaarde bieden op vlak van educatie. Zo geven we jaarlijks enkele honderden gidsbeurten aan zowel scholen als geïnteresseerde groepen. Daarmee willen wij ons steentje bijdragen aan het redden van onze natuur!

Bekijk dit goed doel