Een (zak)centje voor Coda

Ten voordele van CODA

Normaal bieden wij gratis zakjes aan onze klanten. Van oktober tot en met december willen wij onze klanten laten betalen voor een zakje. Deze bijdrage gaat integraal naar Coda én is goed voor het milieu! Hebben klanten een zakje bij? Betalen wij de bijdrage aan Coda.

Waarom dit goed doel?

Coda is een huiselijke plek waar je omringd wordt door vele gemotiveerde vrijwilligers. Zij zetten zich elke dag weer in om mensen een warm en liefdevol afscheid te geven in het bijzijn van hun familie. Er werden al verschillende van onze kennissen geweldig opgevangen in Coda. Vandaar ligt deze plek ons nauw aan het hart.

CODA

CODA vzw staat in voor het aanbod van palliatieve zorg in alle settings (van thuiszorg en dagcentrum over opname in de palliatieve eenheid Coda Hospice tot rouwbegeleiding na een overlijden) in de regio Noorderkempen - Noord Antwerpen. Tevens staat het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen in voor de sensibilisatie van professionelen en het brede publiek, voor de harmonisering van de initiatieven palliatieve zorg in de regio en voor de aangepaste vorming van professionals.

Bekijk dit goed doel