Een wenskaart - een woord van steun

Ten voordele van NET & MEN Kanker

Ik zou graag zoveel mogelijk zelfgemaakte
3D-wenskaarten verkopen via alle mogelijke kanalen en zo mijn steentje bijdragen om deze zeldzame kankers onder de aandacht te brengen bij een groter publiek

Waarom dit goed doel?

Mijn zus heeft een net-men-kanker en wil me engageren om deze organisatie te steunen

NET & MEN Kanker

De vzw NET & MEN Kanker België is een vereniging voor patiënten met Neuro Endocriene Tumoren (NET) en Multipele Endocriene Neoplasie (MEN). NET &MEN zijn beide zeldzame aandoeningen en mensen voelen zich hierdoor vaak niet (h)erkend.

De vzw NET &MEN Kanker wil praktische en psychosociale steun bieden, door o.a. het organiseren van gratis info- en ontmoetingsdagen voor patiënten en naasten. Bovendien willen we door kennisverspreiding over NET &MEN foute en/of laattijdige diagnoses voorkomen. Een ‘must’ voor een hogere levensverwachting en een betere levenskwaliteit.

Bekijk dit goed doel