Een warme plek voor honger en dorst

Ten voordele van CAW Zuid-West-Vlaanderen

In ons gezellig kraam onder het justitiehuis kan je op 18/12 en 20/12 terecht voor een lunch uit het vuistje (soep, quiche, braadworst), een lekker dessertje of een warm of koud drankje ten voordele van CAW Zuid-West-Vlaanderen. Iedereen is welkom om bij ons even op te warmen. Randanimatie voor jong en oud.

Waarom dit goed doel?

Wij werken vanuit het justitiehuis Kortrijk goed samen met CAW Zuid-West-Vlaanderen, en dit zowel wat betreft de algemene eerstelijnswerking, maar ook specifiek het luik daderbegeleiding, het luik slachtofferbegeleiding en de ondersteuning van ouders en kinderen in echtscheidingssituaties. Met onze actie vanuit het justitiehuis wensen we het CAW een hart onder de riem te steken.

CAW Zuid-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie dicht bij mensen. Iedereen kan met om het even welke welzijnsvraag bij ons terecht. We geven informatie, advies, ondersteuning, opvang en begeleiding. Voor de editie 2019 zoeken we vooral steun voor de twee volgende projecten:
1. Katrol organiseert huiswerkbegeleiding bij kwetsbare gezinnen aan huis in Kortrijk en Menen. Met K@trol digitaal krijgen deze gezinnen een laptop ter beschikking. Steeds meer scholen verwachten dat leerlingen toegang hebben tot een computer en internet. Vrijwilligers zorgen voor ondersteuning in het gebruik voor huiswerk, toegang tot digitale schoolplatformen, internet.. We organiseren ook vormingen voor ouders en zorgen voor toeleiding naar lokale partners voor ondersteuning (bv. bibliotheek).
2. Ons opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de Blekersstraat willen we vernieuwen en aanpassen aan de huidige comforteisen. We willen 18 studio’s realiseren voor alleenstaanden, koppels of gezinnen in woonnood.

Bekijk dit goed doel