Een warme kerst voor iedereen.

Ten voordele van Lichtpunt vzw

Binnen deze periode zullen twee vrijwilligers Margot en Sofie kerstboompjes verkopen ten voordelen ons ons gekozen goede doel VZW Lichtpunt.

Waarom dit goed doel?

VZW Lichtpunt is een plaatselijke vrijwilligersorganisatie die een platform creëert waar mensen in nood op zeer korte termijn bijstand kunnen krijgen op vlak van voedsel, kleding, sociale ondersteuning....

Lichtpunt vzw

Vzw Lichtpunt is een vrijwilligersorganisatie die zich verzet tegen armoede en de ongelijkheid die daaruit voortvloeit.

Elk mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving.
Vanuit deze visie vertrekt Lichtpunt.
Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingsmechanismen, het heeft invloed op elk aspect van het dagelijkse leven, het is niet enkel een kwestie van gebrek aan financiële middelen.

Lichtpunt organiseert :

- Voedselbedeling
- Ontmoetingsmomenten
- Rap-op-stap vakanties
- Inzameling kleding & speelgoed
- Sociale ondersteuning

Draag onze organisatie een warm hart toe !
Steun onze werking.

www.lichtpuntzelzate.be

Bekijk dit goed doel