Een warme actie

Ten voordele van Stichting Pelicano

Er worden koekjes gebakken, liedjes gezongen, pannekoeken verkocht, .... telkens met de klas en de klastitularis omdat we ook inzetten op verbondenheid.

Waarom dit goed doel?

Onze school wil al zijn leerlingen de beste kansen bieden. Dit houdt onder meer in dat er voldoende middelen moeten zijn om in de basisbehoeften te voorzien. Helaas is dat niet bij alle leerlingen het geval, en door Pelicano te steunen hopen we dit doel een stapje dichterbij te brengen voor een heel aantal leerlingen.

Stichting Pelicano

Stichting Pelicano strijdt duurzaam tegen Belgische kinderarmoede. We voorzien concrete hulp voor onze Pelicanokinderen. Met jouw steun bekostigen we de basisbehoeften van kinderen die in armoede leven. We zorgen ervoor dat elk kind gelijke kansen krijgt, want daar heeft iedereen recht op. Voldoende voeding en in goede omstandigheden kunnen opgroeien is het minimum. We steunen het kind tot hij of zij afstudeert. Op deze duurzame manier doorbreken we de vicieuze cirkel en creëren we echte toekomstkansen. Via onze zorgpartners steunen we momenteel meer dan 800 kinderen. Zij kennen de situatie en ontvangen de financiële ondersteuning voor het kind, niet de ouders. De Stichting Pelicano staat onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid.
www.pelicano.be

Bekijk dit goed doel