Een warmathon

Ten voordele van Zero Plastic Rivers vzw

Een warmathon waarbij onze kleuters en leerlingen vaste rondjes lopen rond onze school.
Per gelopen ronde laten ze zich sponsoren door familie en vrienden.
Tevens is er voor de supporters soep te verkrijgen die gemaakt is van het zelf gekweekte witloof.

Waarom dit goed doel?

Het jaarthema van onze school is :
"Ik, jij en de rest in een wereld op zijn best"
We werken met onze kleuters en leerlingen rond de wereld en het klimaat.
We willen onze jaarlijkse actie voor de warmste week laten aansluiten bij ons jaarthema. En leren dat de beken en waterlopen in ons dorp uiteindelijk ook in de zee terechtkomen en de vervuiling klein begint maar grote gevolgen heeft.

Zero Plastic Rivers vzw

In de strijd tegen de Plastic Soep zetten we ons met Zero Plastic Rivers vzw in om de plasticvervuiling van rivieren drastisch te verminderen. De voornaamste middelen hiervoor zijn preventie en het verwijderen van plastic vervuiling vooraleer die in zee terecht komt. Hiervoor hebben we een doelgericht programma opgezet in samenwerking met de academische wereld, overheid, bedrijven en burgers. Hierbij is de Schelde ons onderzoekslabo voor het meten en wegvangen van plastic vervuiling in rivieren. Daarnaast richten we ons ook op preventie van plastic vervuiling van de Schelde door gerichte opruimacties van rivieroevers en sensibilisering. Om dit te bereiken, is het essentieel om de geschikte partnerships en netwerken te creëren. Bijkomend doen we ook wetenschappelijk onderbouwd onderzoek dat erop gericht is om onze doelstellingen zo effectief en efficiënt mogelijk te helpen bereiken.

Bekijk dit goed doel