Een warm hart voor kinderrechten

Ten voordele van KIYO NGO voor kinderrechten

Ik vind de warmste week een mooi initiatief. Op school zamelen ze ook geld in voor een ander goed doel. Dat bracht me op het idee ook iets te doen. Maar dan voor kinderrechten. Dat ligt me nauw aan het hart. Op eigen houtje. Ik ga de deuren langs met zakjes zelfgemaakte popcorn. Op de zakjes schrijf ik kleurrijk mijn goed doel. De popcorn is telkens dagvers. 1euro voor een zakje...met dank aan mijn mama en tante die me helpen de popcorn te maken.

Waarom dit goed doel?

Hallo, ik ben Maud, 9jaar. Ik vind kinderrechten heel belangrijk. Kinderen hebben ook een mening die er toe doet. Het is belangrijk dat er geluisterd wordt naar onze stem. Wij zijn evenwaardig als volwassenen en moeten onrechtvaardigheid kunnen aanklagen! Daarom heb ik niet geaarzeld de handen uit de mouwen te steken voor kinderrechten!

KIYO NGO voor kinderrechten

Uitgaande van het Kinderrechtenverdrag dat stelt dat kinderen rechten hebben, wil KIYO, als erkende Belgische ngo er voor zorgen dat alle kinderen de mogelijkheid hebben en in staat zijn om hun rechten op te eisen. Om daar toe te komen, creëert KIYO bewustzijn rond het bestaan van Kinderrechten en reikt expertise aan om Kinderrechten waar te maken in haar partnerlanden.

Bekijk dit goed doel