Een warm hart voor kinderen

Ten voordele van Missing You

Op de laatste woensdag voor de kerstvakantie knutselen we klasdoorbrekend met de kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Voor deze kunstwerken kunnen ouders, grootouders, ... een vrije gift geven op vrijdag 20 december.

Waarom dit goed doel?

Verlies raakt.
In onze school kwamen we de laatste jaren vaak in contact met het verlies van kinderen, broers, zussen, mama's, papa's, naaste vrienden en medewerkers. We proberen -als leerkrachten- de kinderen zoveel mogelijk te (onder)steunen, naar hen te luisteren, met hen te praten,... . We zijn er ons van bewust dat deze bijstand niet altijd ver genoeg reikt. En dat in sommige gevallen ervaringen delen meer houvast biedt. Daarom dragen we graag ons steentje bij aan dit project.

Missing You

Missing You is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) die iemand belangrijk verloren zijn.

Jonge mensen hebben tijd en ruimte nodig om met hun verlies om te gaan. Om hen hierbij te ondersteunen, organiseren we activiteiten waarbij lotgenoten elkaar ontmoeten. Zo zijn er maandelijkse regionale praatgroepen, een jaarlijkse ontmoetingsdag en een rouwkamp in de zomer.

Missing You sensibiliseert door het belang van zorg voor jonge rouwenden onder de maatschappelijke aandacht te brengen. We willen dat het gepast omgaan met verlies bij kinderen en jongeren een basishouding wordt. Missing You draagt op die manier bij tot een begripvolle, ondersteunende samenleving.

Bekijk dit goed doel