Een warm hart voor Ghana

Ten voordele van SOS ghana

SOS Ghana is een kleine vzw die rechtstreekse hulp biedt in het noorden van Ghana. Momenteel is er in het ziekenhuis een heel grote nood aan bijkomende zuurstofmachine en ook de plaatselijke school kan hulp gebruiken want gezien het stijgend aantal leerlingen zijn zij genoodzaakt om klasjes bij te bouwen zodoende nog kwalitatief onderwijs te kunnen bieden aan al hun leerlingen. Ook daar wil SOS Ghana extra steun kunnen bieden gezien zij ook met meter/peterschappen werken in deze school.

Waarom dit goed doel?

Omdat ik zelf nauw betrokken ben bij de werking van deze VZW

SOS ghana

Wij zijn een kleine VZW die aan duurzame ontwikkelingshulp doen in het noorden van Ghana. Elke ingezamelde euro gaat naar onze projecten. We keren onszelf geen lonen uit, betalen onze reizen niet uit de VZW. We volgen onze projecten zelf ter plaatse op. Momenteel bouwen we een communitycenter in Sandema bestaande uit een sanitaire blok met toiletten en douches (reeds klaar), een dagopvang voor straatkinderen ( ook klaar) , een EHBO post, gemeenschapskeuken en wassalon ... We werken uitsluitend met plaatselijke ambachtslieden en materialen om zo de werkgelegenheid maar ook de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking te verhogen. Elke euro maakt voor een kleine VZW als de onze een wereld van verschil.

Bekijk dit goed doel