Een warm hart voor een ander.

Ten voordele van T'HOPE

Vanaf 2 december begonnen ze met de verkoop van zelfgebakken cakejes, wafeltjes en snoepjes.
Dit gebeurt op school, telkens tijdens de speeltijd van 10u00 en tijdens de middagpauze van 12u00 tot 12u45. Het is de bedoeling om op donderdagavond 19 december ook te verkopen tijdens het oudercontact op school. Die avond wordt er ook gezorgd voor live muziek door enkele leerlingen van het eerste jaar.

Waarom dit goed doel?

Eind oktober waren er voor onze leerlingen van het eerste jaar bezinningsdagen. De verschillende klasgroepen gingen op vrijdagnamiddag 25 oktober op bezoek bij verschillende sociale organisaties in Roeselare.
De leerlingen waren onder de indruk van wat ze gezien en gehoord hadden. De problemen raakten hen diep. Nadien beslisten de leerlingen en enkele klassenleraars en opvoeders om voor 3 organisaties nl. t' Hope - De Trompet - De Tuba, een actie te organiseren voor de Warmste Week.

T'HOPE

T’Hope vzw is een Welzijnsschakel en een vereniging waar armen het woord nemen. JaKedoe is de jeugdwerking van t’Hope. Voor kinderen en jongeren uit gezinnen in armoede, organiseren we laagdrempelige ontmoeting (wekelijkse) en activiteiten (tweewekelijks). Ze leren er hun eigen leefwereld verruimen, hun netwerk verbreden en komen in contact komen met anderen. Jongeren reflecteren over hun eigen leefsituatie en krijgen de kans om zich kennis en vaardigheden eigen te maken. In de jongerenwerking werken we adhv creatieve methodieken om thema’s rond hun leefwereld ter sprake te brengen en dit samen met hen een forum te bieden. We willen zo de maatschappij sensibiliseren rond armoede en dit samen met hen structureel aanpakken.

Bekijk dit goed doel

Video's