Een warm gevoel pak je in!

Ten voordele van Kinderfonds De Tondeldoos VZW

Klanten kunnen een vrijblijvende bijdrage geven bij het inpakken van hun cadeautjes. Deze bijdrage wordt integraal gestort aan Het Kinderfonds de Tondeldoos VZW.

Waarom dit goed doel?

Ondersteuning van lokale doelen is een meerwaarde voor de omgeving waar we samen in leven. Kinderen zijn bouwstenen en hebben nood aan ondersteuning.

Kinderfonds De Tondeldoos VZW

Het Kinderfonds de Tondeldoos VZW bindt de strijd aan tegen kinderarmoede en de daarmee gepaard gaande achterstand en uitsluiting in Dendermonde. Het ultieme doel is optimale groei- en ontplooiingskansen geven aan kinderen die in armoede leven. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd investeren in tal van activiteiten; uitdelen van voedselpakketten, huisbezoeken, zoeken naar structurele oplossingen voor sociale en financiële problemen, activiteiten met en voor de kinderen,... Hiernaast zamelen wij tweedehands kledij, speelgoed, huisraad en schoolmateriaal in dat wij gratis uitdelen aan onze gezinnen. Wij zijn financieel volledig afhankelijk van giften. Alle giften worden met de grootste dank aanvaard.

Bekijk dit goed doel