Een vlammetje voor Sunshine

Ten voordele van Sunshine Project International België

Op 23 en 30 november 2019 kaarsenverkoop op de zaterdagmarkt Sint-Truiden

Waarom dit goed doel?

Om deze kinderen een kans te geven om zich te ontplooien in de maatschappij.

Sunshine Project International België

Hoeveel is het leven van een kind nog waard?
Je gaat op reis naar Egypte en plots word je geconfronteerd met situaties die niet in je programma staan, kinderen die achtergelaten worden.
Ze hebben evenveel recht op een menswaardig leven als zij die in een warm gezin geboren worden.
Ons project zorgt al 15 jaar in Luxor voor vondelingen. De pasgeborenen worden opgevangen door Social Wellfare. Vanaf de kleuterleeftijd krijgen zij onderdak en de beste zorgen in SunShine Village.
Zo belanden ze niet meer in de marge van de maatschappij.
Een paar twintigers, die als baby in het tehuis belandden, zorgen nu voor administratie en de dagelijkse gang van zaken.
De toekomst van deze kinderen blijft afhankelijk van de steun van gulle sponsors.

Bekijk dit goed doel