Een top gids in het Middelheimpark

Ten voordele van Steunpunt Kinderepilepsie vzw

We hebben een gids voorzien voor een wandeling in het Middelheimpark. Buren worden hierop uitgenodigd. Wij voorzien de gids en de buren betalen een bijdrage dat integraal gestort zal worden.
+ verkoop van lekkernijen

Waarom dit goed doel?

Omdat ik de mama van Lenie zo hard bewonder voor haar moed en inzet voor de strijd tegen kinderepilepsie.

Steunpunt Kinderepilepsie vzw

Het Steunpunt Kinderepilepsie is er voor kinderen met medicatieresistente epilepsie en hun naaste omgeving.

Onze activiteiten:
- Lotgenotencontact: wij - zelf ouders van een getroffen kind - zijn telefonisch en via mail bereikbaar voor een luisterend oor. We organiseren daarnaast diverse ontmoetingsmomenten zoals workshops, infonamiddagen en gezinsdagen.
- We werken aan specifieke projecten zoals de uitbouw van een oppasdienst en een betere ondersteuning van broers en zussen - 'brussen' van onze kinderen.
- We maken je wegwijs in de administratieve aspecten van zorgland. We stellen heel wat nuttige informatie ter beschikking via onze website, facebookpagina en nieuwsbrief. Op praktisch vlak ondersteunen we je o.m. door het gratis in bruikleen geven van aanvalsdetectieapparatuur.
- We brengen de impact van medicatieresistente kinderepilepsie op het gezin onder de aandacht. Meer bekendheid, leidt tot een groter begrip waardoor ook de zorg voor onze gezinnen beter wordt.

Bekijk dit goed doel